Terapia i wsparcie: zespół aspergera

Gabinet Ad Psyche » zespół aspergera

Objawy zespołu aspergera

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to forma autyzmu, która charakteryzuje się trudnościami w interakcji społecznej i komunikacji, a także ograniczonymi i powtarzalnymi wzorcami zachowań.

Zespół Aspergera nie jest chorobą psychiczną. Jest to zaburzenie neurologiczne. Osoby z zespołem Aspergera mają problemy z interakcjami społecznymi i umiejętnościami komunikacyjnymi, ale nie są chore psychicznie ani niepełnosprawne. Mogą prowadzić normalne życie i dobrze funkcjonować w społeczeństwie, jeśli otrzymają pomoc, której potrzebują, aby sprostać wyzwaniom.

Osoby z zespołem Aspergera często mają trudności z odczytywaniem sygnałów niewerbalnych, takich jak mimika, mowa ciała i ton głosu. Mogą wydawać się niewrażliwe, ponieważ nie reagują na wydarzenia emocjonalne, tak jak robią to inni ludzie, lub reagują niewłaściwie na sytuacje, które większość ludzi uznałaby za przygnębiające lub przerażające.

Aby lepiej funkcjonować pacjenci z zespołem Aspergera mogą korzystać z pomocy psychologów – np. wparcia i poradnictwa psychologicznego. Stosownym może być dla nich również trening umiejętności społecznych. Diagnoza zespołu Aspergera przeprowadzana jest za pomocą testów psychologicznych.

Psychotesty - diagnostyka psychologa
Polecana usługa:

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne wspierają prawidłową diagnozę psychologiczną. Są cennym narzędziem służącym do badania zdolności poznawczych jak i cech osobowości. Testy psychologiczne mogą pomóc w identyfikacji konkretnego zaburzenia, na które może cierpieć pacjent, lub mogą być po prostu wykorzystane do zrozumienia, na jaką chorobę cierpi pacjent poprzez obserwację jego zachowania gdy jest postawiony w określonych sytuacjach. Aby...

Psycholog - diagnostyka psychologiczna
Polecana usługa:

Diagnoza psychologiczna

Gabinet Ad Psyche ma w swojej ofercie przeprowadzenie diagnozy przez specjalizującym się w tym aspekcie zespole specjalistów – psychologów. Psychologia jest stale rozwijającą się jak i obszerną dziedziną nauki i praktyki. Przy tak wielu różnych typach psychologów, ważne jest, aby każdy z nich miał swoją specjalizację. Jednym z takich obszarów jest diagnoza psychologiczna, która pozwala...

Porady psychologa
Polecana usługa:

Poradnictwo psychologiczne

W naszym życiu zdarzają się sytuacje, które przerastają nas do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. W takich przypadkach warto pamiętać, że zawsze istnieje rozwiązanie – poradnia psychologiczna gdzie można znaleźć doświadczonych specjalistów. Poradnictwo psychologiczne może obejmować doraźną pomoc psychologa, z którego możemy skorzystać w różnych sytuacjach. Może to...