Terapia i wsparcie: zaburzenia organiczne

Gabinet Ad Psyche » zaburzenia organiczne

Czym są zaburzenia organiczne mózgu

Czym są zaburzenia organiczne?

Zaburzenia organiczne to problemy psychiczne, które wynikają z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Mogą być spowodowane czynnikami fizycznymi lub chemicznymi. Powszechne zaburzenia organiczne obejmują chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, schizofrenię i demencję.

Diagnozą zaburzeń organicznych zajmują psychiatrzy oraz psychologowie. Psychiatra to lekarz medycyny, który specjalizuje się w problemach zdrowia psychicznego i leczeniu pacjentów z zaburzeniami organicznymi. Psycholog nie ma tytułu medycznego, ale studiować psychologię na studiach magisterskich lub podyplomowych i może pracować w dziedzinie zdrowia psychicznego diagnozując pacjentów.

W leczeniu zaburzeń organicznych skuteczna jest farmakoterapia – terapia lekowa zlecana przez psychiatrę. Dla pacjentów z tego typu zaburzeniami czynnikiem leczącym może być również przebywanie w grupie osób z podobnymi dolegliwościami – a więc zalecana jest psychoterapia grupowa. Za nieskuteczną lub mało skuteczną uważa się za to psychoterapię indywidualną pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi i organicznymi.

Psychiatra - diagnoza psychiatryczna
Polecana usługa:

Diagnoza nozologiczna

Przyczyną do podjęcia diagnozy nozoligocznej (psychodiagnozy) może być wiele różnorodnych sytuacji. Czasami zdarza się, że potrzebujemy skorzystać z diagnostyki aby móc stwierdzić występowanie wielu różnych objawów lub zaburzeń oraz ich stopień. Konieczność wizyty u psychiatry może być również spowodowana np. zaostrzeniem się jakiegoś schorzenia psychicznego, które nie uległo leczeniu po ostatnim epizodzie. Diagnozowanie nie odbywa...