Terapia i wsparcie: upośledzenie umysłowe

Gabinet Ad Psyche » upośledzenie umysłowe

Diagnoza upośledzenia umysłowego

Czym jest upośledzenie umysłowe?

Upośledzenie umysłowe to stan charakteryzujący się znacznymi ograniczeniami zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym, jak i adaptacyjnym. Nie jest chorobą ani schorzeniem, ale jedną z wielu niepełnosprawności, z jaką ludzie się rodzą lub nabywają w trakcie życia.

Upośledzenie umysłowe może być spowodowane czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi. Osoba z upośledzeniem umysłowym może mieć trudności z uczeniem się, rozumieniem i zapamiętywaniem informacji. Mogą również mieć trudności z rozwiązywaniem problemów, wykonywaniem instrukcji i dostosowywaniem się do nowych sytuacji.

Upośledzenie umysłowe to nie zawsze to samo, co niska inteligencja, chociaż rzeczywiście odnotowuje się u pacjentów z takimi upośledzeniami niższe IQ w stosunku do osób zdrowych.

Diagnostyką upośledzeniem umysłowych i ich stopniem zajmują się psychologowie oraz psychiatrzy. Ocena i diagnoza jest przeprowadzana na podstawie specjalistycznych testów.

Psychotesty - diagnostyka psychologa
Polecana usługa:

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne wspierają prawidłową diagnozę psychologiczną. Są cennym narzędziem służącym do badania zdolności poznawczych jak i cech osobowości. Testy psychologiczne mogą pomóc w identyfikacji konkretnego zaburzenia, na które może cierpieć pacjent, lub mogą być po prostu wykorzystane do zrozumienia, na jaką chorobę cierpi pacjent poprzez obserwację jego zachowania gdy jest postawiony w określonych sytuacjach. Aby...

Poradnia psychiatryczna
Polecana usługa:

Farmakoterapia

Gdy w procesie leczenia psychicznego istnieje konieczność włączenia leków należy zwrócić się do psychiatry. W przeciwieństwie do psychologa i psychoterapeuty jest to specjalista uprawniony do wypisywania recept. Podczas konsultacji i wywiadu psychiatra będzie w stanie stwierdzić czy zalecaną opcją dla pacjenta jest jedynie psychoterapia czy też należy włączyć terapię farmakologiczną. Zdarza się, że dobrym jest połączenie...

Psychiatra - diagnoza psychiatryczna
Polecana usługa:

Diagnoza nozologiczna

Przyczyną do podjęcia diagnozy nozoligocznej (psychodiagnozy) może być wiele różnorodnych sytuacji. Czasami zdarza się, że potrzebujemy skorzystać z diagnostyki aby móc stwierdzić występowanie wielu różnych objawów lub zaburzeń oraz ich stopień. Konieczność wizyty u psychiatry może być również spowodowana np. zaostrzeniem się jakiegoś schorzenia psychicznego, które nie uległo leczeniu po ostatnim epizodzie. Diagnozowanie nie odbywa...

Psycholog - diagnostyka psychologiczna
Polecana usługa:

Diagnoza psychologiczna

Gabinet Ad Psyche ma w swojej ofercie przeprowadzenie diagnozy przez specjalizującym się w tym aspekcie zespole specjalistów – psychologów. Psychologia jest stale rozwijającą się jak i obszerną dziedziną nauki i praktyki. Przy tak wielu różnych typach psychologów, ważne jest, aby każdy z nich miał swoją specjalizację. Jednym z takich obszarów jest diagnoza psychologiczna, która pozwala...

Porady psychologa
Polecana usługa:

Poradnictwo psychologiczne

W naszym życiu zdarzają się sytuacje, które przerastają nas do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. W takich przypadkach warto pamiętać, że zawsze istnieje rozwiązanie – poradnia psychologiczna gdzie można znaleźć doświadczonych specjalistów. Poradnictwo psychologiczne może obejmować doraźną pomoc psychologa, z którego możemy skorzystać w różnych sytuacjach. Może to...