Psychoterapia psychodynamiczna: opinie pacjentów

Gabinet Ad Psyche » Psychoterapia » Psychoterapia psychodynamiczna: opinie pacjentów
Opinie o psychoterapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna pozwala przepracować wiele problemów tkwiących w nas głęboko. Ta forma terapii nie jest tylko powierzchownym „łataniem” dotykających nas objawów, a raczej dojściem do ich źródła. Indywidualny proces terapeutyczny prowadzony psychodynamicznie zazwyczaj nie kończy się po kilku spotkaniach, a często trwa nawet latami. Pomimo tego, część pacjentów świadomie wybiera psychoterapię psychotoniczną ponieważ w ich opinii jest to najbardziej odpowiadający rodzaj terapii w stosunku do ich zaburzeń. 

Terapia w nurcie psychodynamicznym 

Nurt psychodynamiczny bazuje na relacji między pacjentem a psychoterapeutą oraz zjawiskach nazywanych przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem. Mechanizmy te wywodzą się z psychoanalizy Freuda i odnoszą się do sposobu przeżywania – zarówna terapeuty przez pacjenta jak i pacjenta przez terapeutę.

Sesja psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapeuta pracujący psychodynamicznie nie udziela wprost porad dotyczących np. rozwiązania trudnej obecnej sytuacji w życiu pacjenta, a raczej nakierowuje go na możliwość zrozumienia problemu w jego szerszym kontekście. Dzięki temu pozwala to pacjentowi uświadomić sobie źródło dolegliwości i być może zmianę sposobu myślenia w danym obszarze. 

Skuteczność terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna wymaga intensywnej pracy! W takiej terapii jej skuteczność zależy również od samego pacjenta i jego zaangażowania. Psychodynamiczne sesje terapeutyczne odbywają się ze stałą regularnością, a ich częstotliwość jest intensywna. Ilość spotkań zależy od potrzeb (i możliwości) pacjenta, przyjmuje się, że do skutecznej pracy wymagane są sesje odbywające się minimum raz w tygodniu. 

Całkowity czas trwania terapii może być skrajnie różny – w odniesieniu do zaburzeń psychicznych i celów jakie psychoterapia ma za zadanie realizować. Co za tym idzie, psychoterapia psychodynamiczna trwa kilka tygodni dla niektórych osób, a w innym przypadku sukces może zostać osiągnięty dopiero po kilku latach terapii. 

Pacjenci korzystający z psychoterapii psychodynamicznej i ich opinie

Opinie pacjentów na temat terapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym bywają różne. Niektórzy z nich zawiedzeni są koniecznością długoterminowej pracy oraz tym, że to oni sami muszą zrealizować wiele, aby proces był skuteczny. Rolą terapeuty psychodynamicznego jest naprowadzenie pacjenta na przemyślenia, które pozwolą mu lepiej zrozumieć samego siebie i otaczającą go rzeczywistość oraz jego zachowanie.

Terapeuta pomaga również tworząc do tego bezpieczne warunki, w których prowadzona jest psychoterapia. Zapewnia bezstronność i nie ocenia postępowania pacjenta. Zawód psychologa i psychoterapeuty wymaga również zachowania tajemnicy zawodowej, przez co pacjent może być spokojny o to, że wszystko co zostanie wypowiedziane na sesji zostanie za drzwiami gabinetu. Na życzenie można także zrezygnować z podawania swoich danych osobowych, aby móc pozostać całkowicie anonimowym.

Zaburzenia, z którymi warto udać się do terapeuty psychodynamicznego

Pacjenci cenią terapię psychodynamiczną za wysoką skuteczność w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. Jest to rekomendowany nurt psychoterapii do pracy nad zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, depresją i dystymią, oraz wieloma innymi trudnościami, w których to psychoterapia psychodynamiczna daje długotrwałe rezultaty. 

Psychoterapeuta i pacjent

Terapia w nurcie psychodynamicznym może być również pomocna dla osób, które znalazły się w trudnym dla siebie okresie życia. Psychoterapię psychodynamiczną poleca się pacjentom, których dotyka przewlekły stres, długotrwały smutek, tym którzy odczuwają brak szczęścia i poczucie wewnętrznej pustki

Warto również wiedzieć, że psychoterapia psychodynamiczna może być nie tylko sposobem na leczenie, a także i na rozwój! Patrząc w ten sposób na psychoterapię, można więc dojść do wniosku, że możliwych rzeczy do osiągnięcia tą drogą jest wręcz nieskończenie wiele. 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany