Psychoterapia psychodynamiczna

Gabinet Ad Psyche » Oferta » Psychoterapia psychodynamiczna
Psychoterapia psychodynamiczna

Podejście psychodynamiczne jest jednym z uznanych i zalecanych podejść terapeutycznych w leczeniu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, fobie i lęki oraz wielu innych problemów, z którymi mogą borykać się pacjenci.

Psychoterapia psychodynamiczna wykorzystuje pracę przeniesienia i przeciwprzeniesienia, opartą na więzi, która jest budowana między terapeutą psychodynamicznym. Praca tym nurtem wiąże się z głębokim docieraniem do źródeł, które mogą tkwić w przeszłych i teraźniejszych przeżyciach pacjenta. Dotyczą relacji i ich charakterystyki, sposobu funkcjonowania. Informacje wykorzystywane w tym podejściu opierają się na założeniu, że nasze życie jest zdeterminowane przez wzorce zachowań, które nieświadomie występują powielane regularnie. Te rodzaje myśli i zachowań są tym, co Freud nazwał „dynamiczną nieświadomością”. Terapeuta psychodynamiczny podczas trwania sesji będzie odnosił się do tego w jaki sposób pacjent się zachowuje, w jaki sposób przeżywa określone sytuacje, do jakich ról się sprowadza i w jakich formach kreuje otaczającą go teraźniejszość. Proces psychodynamiczny ułatwia pacjentowi zrozumienie relacji z własnymi rodzicami i innymi bliskimi, których schematy często powtarzają się w dorosłym życiu.

Czas trwania psychoterapii aby mogła być ona skuteczna zazwyczaj jest dłuższym okresem. Psychoterapia prowadzona nurtem psychodynamicznym zazwyczaj trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Zdarzają się pacjenci, którzy uczestniczą w psychoterapii przez całe życie.

Podczas psychoterapii psychodynamicznej pacjent jest zachęcany do bycia częścią procesu i rozwijania relacji z terapeutą, która pozwoli mu, oprócz otrzymania pomocy, na poznanie własnych uczuć. Proces psychodynamiczny zakłada, że zrozumienie naszych doświadczeń i ich konsekwencji pomaga nam tworzyć nowe. W tym podejściu nie ma miejsca na relacje prywatne czy przyjaźni pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, a kontakt między nimi następuje jedynie w gabinecie podczas umówionej wcześniej wizyty.

Aby skorzystać z pomocy psychoterapeuty psychodynamicznego umów się na wizytę konsultacyjną w naszym gabinecie. Ad Psyche zapewnia swoim pacjentom bezpieczne warunki do odbywania sesji terapeutycznych, gwarantuje także poufność i komfort dzięki czemu łatwiej zdobyć się na trudne wyznania i otwartość podczas sesji psychoterapii.

Skuteczna terapia psychodynamiczna

Zapewniamy usługi profesjonalnych psychoterapeutów psychodynamicznych, którzy przyjmują swoich pacjentów w Gliwicach i Katowicach. Specjaliści prowadzący psychoterapię psychodynamiczną w naszych gabinetach to wykfalifikowani psychologowie po ukończeniu studiów oraz szkolenia z zakresu psychoterapii. Odpowiednio wykształcona kadra terapeutów umożliwia fachową pomoc dla osób chcących umówić się na psychoterapię. Terapia psychodynamiczna to skuteczna forma leczenia wielu dolegliwości. Może być efektywna w pokonaniu depresji i braku poczucia szczęścia, pomaga pacjentom zmagającym się z trudnościami w relacjach, a także tym przechodzącym przez kryzysy w związku czy po zerwaniu relacji lub rozwodzie. Zdarza się, że pacjenci szukający dobrego psychoterapeuty odczuwają silny stres, przewlekły smutek i być może uczucie pustki w życiu. Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na dotarcie do źródła problemów pacjenta, refleksję nad nimi oraz ich zrozumienie.

Szukając psychoterapii w nurcie psychodynamicznym na terenie Gliwic i Katowic warto skorzystać z usług gabinetu Ad Psyche. Zapewniamy, że terapeuci prowadzący sesje psychoterapii psychodynamicznej to renomowani specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami oraz są odpowiednio wykształceni i przeszkoleni z tego zakresu. Każdy psychoterapeuta pracujący w gabinatach Ad Psyche ma skończone odpowiednie studia magisterskie oraz podyplomowe w jednostkach akredytowanych przez największe, polskie towarzystwa psychologiczne i psychiatryczne, co jest gwarancją usług terapeutycznych na najwyższym poziomie.