Interwencja kryzysowa

Gabinet Ad Psyche » Oferta » Interwencja kryzysowa
Interwencja psychologa

Interwencja kryzysowa jest usługą świadczoną przez psychologa – interwenta kryzysowego. Bywa szczególnie pomocna pacjentom, którzy przeżywają wyjątkowo ciężki okres w życiu. Może dotyczyć to trudnych i burzliwych chwil związanych np. z rozwodem, rozstaniem, żałobą, czy też doświadczoną z jakiegoś względu traumą.

Na początku sesji interwenient kryzysowy stara się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co dzieje się z pacjentem. Zadaje pytania, aby lepiej zrozumieć, jak można mu pomóc. Na przykład zapyta, czy są jacyś bliscy krewni, z którymi może porozmawiać o swoich obawach i lękach – bywa to pomocne dla pacjenta w odstępach między spotkaniami z psychologiem w gabinecie. Interwent kryzysowy stara się również dowiedzieć, czy pacjent nie jest przytłoczony informacjami, nie zapomina o różnych rzeczach. Stara się zauważyć, czy występują jakieś zaniki pamięci. Wspólnie przeanalizują fakty, aby pacjent mógł sobie przypomnieć, co się stało, gdy to się dzieje. Psycholog mówi także o tym, co to znaczy być dobrym wsparciem dla drugiej osoby i jak takiego wsparcia można udzielać – co jest elementem psychoedukacji.

Umów wizytę u interwenta kryzysowego w naszym gabinecie. Nasi psychologowie dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się z Tobą lub Twoim bliskim. Posiadają dodatkowe szkolenia z zakresu relacji rodzinnych, psychologii dziecięcej, doradztwa edukacyjnego, pracy socjalnej itp., co czyni z nich profesjonalistów, którym można zaufać.

Ośrodki interwencji Kryzysowej – Gliwice, Katowice, Wrocław

Na ten moment psychologowie specjalizujący się w interwencjach kryzysowych nie są dostępni w żadnej z naszych placówek. Pacjentom z Gliwic i Katowic, którzy potrzebują interwenta kryzysowego polecamy informator podmiotów udzielających pomocy na terenie powiatu Gliwickiego, oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Dla osób potrzebujących wsparcia kryzysowego we Wrocławiu rekomendujemy zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to jednostki, które z pewnością będą w stanie pomóc rodzinom będącym w kryzysie oraz tym dla których interwencja kryzysowa będzie wskazana.