Terapia i wsparcie: kryzys

Pomoc psychologa w kryzysie

Kryzysy- jak sobie radzić?

Każdy z nas ma problemy i kryzysy. Mogą być duże lub małe, ale zawsze warto zwrócić się o pomoc do specjalistycznego gabinetu.

Psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy zajmują się leczeniem osób z problemami psychologicznymi – np. takimi, których źródłem może być przeżywany kryzys. Są w stanie zaoferować nie tylko leczenie, ale także poradę, mogącą rozwiązać problem. W trudnych, kryzysowych chwilach pomocna może się okazać psychoterapia lub wsparcie psychologiczne.

Terapia psychologiczna może być świetnym sposobem radzenia sobie z osobistym kryzysem lub trudnymi czasami. Pomaga radzić sobie ze stresem i niepokojem, które wynikają z wyzwań życiowych. Psychoterapia może być również świetnym sposobem na przezwyciężenie depresji, nerwicy, żalu i innych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Profesjonalne wsparcie psychologa i psychoterapeuty jest wskazane każdemu, kto potrzebuje przejść przez trudne chwile i wyzwania w swoim życiu wywołane przez różnego rodzaju kryzysy.

Pomoc psychologiczna
Polecana usługa:

Wsparcie psychologiczne

Psycholog to profesjonalista, który został odpowiednio przeszkolony do udzielania wsparcia. Doraźna pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, którym trudno jest samodzielnie poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które pojawiają się w ich życiu. Wsparcie psychologiczne może być doskonałą formą pomocy, z której warto skorzystać, gdy czujemy, że trudno jest nam przejść samodzielnie przez wyjątkowo ciężkie sytuacje,...

Interwencja psychologa
Polecana usługa:

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest usługą świadczoną przez psychologa – interwenta kryzysowego. Bywa szczególnie pomocna pacjentom, którzy przeżywają wyjątkowo ciężki okres w życiu. Może dotyczyć to trudnych i burzliwych chwil związanych np. z rozwodem, rozstaniem, żałobą, czy też doświadczoną z jakiegoś względu traumą. Na początku sesji interwenient kryzysowy stara się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co dzieje...