Terapia i wsparcie: zaburzenia psychotyczne

Gabinet Ad Psyche » zaburzenia psychotyczne

Objawy zaburzeń psychotycznych

Czym są zaburzenia psychotyczne?

Zaburzenia psychotyczne to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się zmienionym stanem świadomości. Objawami mogą być urojenia, halucynacje lub dezorganizacja mowy. Są one spowodowane zaburzeniem równowagi neuroprzekaźników w mózgu. Może się to zdarzyć z różnych powodów, takich jak nadużywanie substancji psychoaktywnych, przewlekły stres czy podłoże genetyczne.

Epizody psychotyczne można podzielić na dwa typy: krótkotrwałe zaburzenie psychotyczne i przewlekłe zaburzenie psychotyczne. Krótkotrwałe zaburzenie psychotyczne definiuje się jako wystąpienie jednego lub dwóch epizodów psychozy w okresie 12 miesięcy, podczas gdy przewlekłe zaburzenie psychotyczne definiuje się jako wystąpienie więcej niż dwóch epizodów w tym samym okresie.

Zaburzenia psychotyczne występują przy wielu chorobach oraz dolegliwościach, mogą dotyczyć schizofrenii ale również zdarzają się ostrych przypadkach depresji. Wskazana w leczeniu zaburzeń psychotycznych jest farmakoterapia zlecona przez psychiatrę. Zmniejszenie objawów może również powodować regularne uczestnictwo w psychoterapii grupowej ukierunkowanej na profil osób z podobnym typem problemów.

Psychiatra - diagnoza psychiatryczna
Polecana usługa:

Diagnoza nozologiczna

Przyczyną do podjęcia diagnozy nozoligocznej (psychodiagnozy) może być wiele różnorodnych sytuacji. Czasami zdarza się, że potrzebujemy skorzystać z diagnostyki aby móc stwierdzić występowanie wielu różnych objawów lub zaburzeń oraz ich stopień. Konieczność wizyty u psychiatry może być również spowodowana np. zaostrzeniem się jakiegoś schorzenia psychicznego, które nie uległo leczeniu po ostatnim epizodzie. Diagnozowanie nie odbywa...