Czy psychoterapia rzeczywiście pomaga pacjentom?

Gabinet Ad Psyche » Psychoterapia » Czy psychoterapia rzeczywiście pomaga pacjentom?
Czy psychoterapia pomaga?

Osoby, które dopiero zastanawiają się nad podjęciem psychoterapii często zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście będzie to dla nich odpowiednia forma pomocy, która umożliwi im uporanie się ze swoimi dolegliwościami. Czy psychoterapia działa na każdego i na każde zaburzenia? Co takiego dzieje się w trakcie psychoterapii? Postaramy się przybliżyć ten temat w poniższym artykule! 

Powody, dla których zgłaszamy się do terapeuty

Warto zacząć od tego, że różnych powodów, z którymi pacjenci zgłaszają się do psychoterapeuty może być całe mnóstwo. Dla niektórych osób powody zgłoszenia się do psychologa – terapeuty to „tylko” chęć samorozwoju czy poprawy swojego codziennego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Zaś dla innych celem terapii jest uporanie się z dolegliwymi trudnościami lub zaburzeniami psychicznymi, które wymagają również leczenia farmakologicznego. 

Problemy na które pomaga terapia

Pacjenci zgłaszający się na terapię mogą sięgać po profesjonalną pomoc terapeuty aby przezwyciężyć: 

 • autoagresję,
 • długotrwały stres, 
 • przewlekły smutek, 
 • nadmierne zamartwianie, 
 • depresję lub dystymię oraz anhedonię,
 • bóle psychosomatyczne, 
 • stany lękowe, 
 • zaburzenia osobowości, 
 • zaburzenia odżywiania,
 • napady złości, 
 • poczucie bezsilności, 
 • trudne relacje z bliskimi, 

oraz wiele innych dolegliwości, które zazwyczaj dotykają osób chcących podjąć psychoterapię. Trudno zebrać je wszystkie w jedną usystematyzowaną listę zawierającą każdy z nich, ponieważ często są do indywidualne, zależne od pacjenta problemy. 

Co jeszcze może poprawić w życiu psychoterapia?

Oprócz wyżej wymienionych problemów, psychoterapia może być również polecana osobom, którym ciężko nazwać i jednoznaczne określić dotyczące ich trudności. Celem terapii może być nie tylko uporanie się ze zdefiniowanymi problemami natury psychicznej, ale i również samorozwój, lepsze rozumienie samego siebie i poprawa jakości życia. 

Psychoterapia pomaga lepiej określić swoje pragnienia, fantazje i marzenia, a przez to łatwiej podjąć pacjentowi właściwy kierunek do zmian w życiu, aby móc je osiągnąć. 

Różne ścieżki rozwoju

Oczywiście do oczekiwanych efektów należy uzbroić się w cierpliwość, i raczej nie oczekiwać znaczącej poprawy już po paru sesjach. Psychoterapia jest długotrwałym procesem, który w licznych przypadkach trwa kilka miesięcy, a nawet kilka lat. 

W kwestii terapii warto jeszcze wyszczególnić kilka jej specjalistycznych wariantów, różnych od „zwykłych” indywidualnych sesji. Dla osób zmagających się z hazardem lub alkoholizmem polecane jest wybranie dedykowanej terapii uzależnień, gdzie pracujący z pacjentem terapeuta jest w tym kierunku specjalnie przeszkolony. 

Psychoterapia jako uznawana forma leczenia 

Przy kwestii skuteczności psychoterapii pojawia się pytanie: o to czy w ogóle jest to uznawana i rekomendowana forma leczenia? Otóż tak! Psychoterapię powszechnie wykorzystuje się w Polsce i na świecie w leczeniu jednostek chorobowych występujących w ICD i DSM

Psychoterapia uznawana w ICD10 i ICD11

Psychoterapia jest również metodą leczenia stosowaną w ramach NFZ. Jednostki lecznicze w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzą 3 rodzaje terapii:

 • Psychoterapię indywidualną,
 • Psychoterapię grupową, 
 • Psychoterapię rodzinną. 

Psychoterapię w uznawanych nurtach (np. w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym czy poznawczo-behawioralnym) prowadzą uprawnieni do tego specjaliści, mający do tego odpowiednie wykształcenie oraz odbyły podyplomowe szkolenie w akredytowanym przez stosowną instytucję (np. polskie towarzystwo psychiatryczne) ośrodku. 

W jaki sposób psychoterapia leczy pacjenta?

Profesjonalnie wykonywana psychoterapia jest skuteczna i przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego pacjenta. W trakcie procesu terapii pacjent i psychoterapeuta wspólnie ustalają co będzie celem psychoterapii oraz zawierają odpowiednie ustalenia – czyli podejmują tzw. kontrakt terapeutyczny. Zawierają tym samym zasady na których będą odbywały się późniejsze (po zebraniu wstępnego wywiadu) sesje. 

Czy terapia od razu sprawi, że poczujemy się lepiej? Niekoniecznie. W niektórych przypadkach bywa wręcz odwrotnie, a i często sprawdza się zasada mówiąca o tym, że „wpierw musi być gorzej, aby później mogło być lepiej”.

Wizualizacja działania psychoterapii

Tyczy się to zwłaszcza pracy terapeutycznej w nurtach wchodzących głęboko w przeszłość pacjenta (m.in. psychoterapia psychodynamiczna), gdzie może dojść do podjęcia tematów odnoszących się do przeszłych przeżyć, które wywołują dyskomfort i „rozdrapanie starych ran”. Jednak często jest to konieczne, aby móc odpowiednio przepracować i pogodzić się z tym co się wydarzyło. 

Badania wskazują, że czynnikiem leczącym w trakcie terapii jest relacja, która łączy pacjenta i terapeutę. W zależności od przyjętego nurtu, może się ona nieco różnić, lecz zawsze powinna prowadzić do tego samego: pozwolić pacjentowi lepiej zrozumieć siebie, swoje przeżycia, doświadczenia czy trudności w relacjach, aby później móc lepiej funkcjonować i radzić sobie podczas bieżących przeżyć w swojej aktualnej rzeczywistości. 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany