Terapia par

Gabinet Ad Psyche » Oferta » Terapia par
Terapia par - psychoterapia

Terapia par jest formą pomocy zarówno dla pacjentów pragnących poprawić jakość swojego związku, jak i tych, których związki nie funkcjonują dobrze. Terapia par pomaga lepiej zrozumieć partnera i siebie. Własne i partnera potrzeby, pragnienia, cele i marzenia. Ustalić wspólne cele, na które powinna być ukierunkowana psychoterapia. Także pozwala i daje czas na wysłuchanie tego, co druga osoba czuje w relacji z nami – na co niekiedy brakuje wolnych chwili w codziennym życiu.

Ludzie szukają psychoterapii w trudnych momentach, gdy w związku pojawia się kryzys (np. gdy się kłócimy lub rozwodzimy), ale także gdy razem z partnerem stwierdzają, że chcieliby nauczyć się wspólnie rozwiązywać problemy i wzmacniać istniejącą relację. Terapia par może być dobrą drogą do pogłębienia relacji, poprawienia jej jakości przez co może znacznie wzrosnąć komfort współfunkcjonowania żyjących ze sobą wspólnie osób. Dzięki wspólnej terapii możemy pracować nad zamierzonymi celami- jakimi może być np. poprawa umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie siebie samych i walka z wadami czy zachowaniami, które z jakiś względów bywają odbierane przez naszego partnera negatywnie. Może okazać się szczególnie przydatne, gdy obojgu partnerom zależy na poprawie jakości swojego związku, przebrnięcie przez trudne chwile lub być może ukierunkowanie rozstania w sposób możliwie mało dotkliwy i pokojowy.

Terapia dla par prowadzona jest zazwyczaj przez zespół dwojga terapeutów. Praca w takiej obsadzie daje każdemu z partnerów możliwość opowiedzenia swojej historii, wyjaśnia, jak wpływa ona na związek i jaką rolę odgrywa w jego rozwoju. Terapeuci czasem obserwują w milczeniu, jak i mogą w każdej chwili interweniować, zadać pytania oraz konfrontować swoich pacjentów ze swoimi spostrzeżeniami.

Na początku sesji psychoterapii par w Gabinecie Ad Psyche zaczynamy od rozmowy o istniejących problemach w związku oraz trudnościach i zachowaniach, które chcemy zmienić. Psychoterapeuta musi zrozumieć, jakie są nasze cele, a być może także pomóc nam zastanowić się, czy te cele są realistyczne. W niektórych przypadkach okazuje się, że jeden lub oboje partnerów mają nierealistyczne oczekiwania wobec związku – być może oczekują, że partner zaspokoi wszystkie ich potrzeby, co nie jest możliwe z oczywistych względów. Kluczowym dla efektywności procesu jest stawianie sobie założeń, które mogą zostać zrealizowane oraz uświadomienie sobie, że nie do osiągnięcia mogą być niektóre z kwestii- wszakże związek to pod pewnymi względami sztuka kompromisu i wyboru rozwiązań najlepszych spośród tych realnych i możliwych.

Należy mieć świadomość, że wszystko, co wydarzy się podczas spotkania jakim jest sesja terapeutyczna, pozostanie poufne. Z pewnymi wyjątkami (np. gdy jedno z nas jest w niebezpieczeństwie). Gabinet Ad Psyche zapewnia prywatność dla pacjentów uczestniczących w psychoterapii.

Terapia w związku – psychoterapia dla par

Pary szukające profesjonalnej i skutecznej psychoterapii zapraszamy do naszych gabinetów. Terapia par jest możliwa w Gliwicach i Katowicach (Śląsk) i również w gabinecie zlokalizowanym we Wrocławiu. Ten rodzaj psychoterapii jest prowadzony zazwyczaj przez zespół terapeutów (zazwyczaj dwoje – kobietę i mężczyznę), który czuwa nad tym, aby proces psychoterapii był odpowiedni dla każdej ze stron w związku.

Czasem relacje w małżeństwie lub inne, nieformalne relacje romantyczne układają się w taki sposób, że zupełnie nie można się porozumieć. Zdarza się, że określamy to zjawisko „toksycznym związkiem” i nie jest nam z tym dobrze, chociaż często to pojęcie naprawdę oddaje to jak można się czuć ze swoim partnerem lub partnerką. Dobry psychoterapeuta jest w stanie w fachowy sposób pomóc parze przezwyciężyć trudności, dotykające osoby będące w relacji, nie raz psychoterapia par to jedyny sposób aby uchronić związek przed jego rozpadem lub w przypadku małżeństwa rozwodem.