Terapia i wsparcie: kompetencje społeczne

Gabinet Ad Psyche » kompetencje społeczne

Jak rozwijać umiejętności społeczne

Rozwój kompetencji społecznych

Psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści, którzy pomagają ludziom rozwijać ich umiejętności społeczne, a także potrafią diagnozować wszelkie problemy ze zdrowiem psychicznym, jakie mogą dotykać osoby zgłaszające się do ich gabinetów. Rozwój kompetencji i umiejętności społecznych, a także samorozwój z pewnością dokonuje się poprzez uczestniczenie w psychoterapii. Jest to proces, który ułatwia nam zrozumienie samego siebie, a przez to również zobaczenie własnej osoby postawionej w różnych sytuacjach życiowych, czy nasz sposób uczestniczenia w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia może nam pomóc także odkrywać siebie, swoje pasje, zainteresowania oraz skutecznie naprowadzać nas na nie. Dzięki psychoterapii możemy odkryć nieznane nam wcześniej własne możliwości i atuty, a co za tym idzie rozwinąć się także na polu poprawy swoich kompetencji społecznych.

Kompetencje i umiejętności społeczne to także zdolności, które można diagnozować i oceniać za pomocą specjalistycznych testów. Badania takiego dokonuje odpowiednio przeszkolony psycholog, który na podstawie odpowiednich wskaźników może później wystawić stosowną opinie oceniającą pacjenta pod względem kompetencji społecznych. Jest to rodzaj poradnictwa psychologicznego, z którego możemy skorzystać umawiając się na wizytę w gabinecie psychologicznym.

Psychotesty - diagnostyka psychologa
Polecana usługa:

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne wspierają prawidłową diagnozę psychologiczną. Są cennym narzędziem służącym do badania zdolności poznawczych jak i cech osobowości. Testy psychologiczne mogą pomóc w identyfikacji konkretnego zaburzenia, na które może cierpieć pacjent, lub mogą być po prostu wykorzystane do zrozumienia, na jaką chorobę cierpi pacjent poprzez obserwację jego zachowania gdy jest postawiony w określonych sytuacjach. Aby...