Kogo można uznać za dobrego psychiatrę?

Gabinet Ad Psyche » Psychiatria » Kogo można uznać za dobrego psychiatrę?
Warto szukać dobrego specjalisty

Każdy z nas udając się do specjalisty chciałby spotkać w gabinecie dobrego fachowca – pewnie tym bardziej jeśli w grę wchodzi tak wrażliwe dla niektórych, leczenie zdrowia psychicznego. Chociaż samo określenie dobry psychiatra może być mocno subiektywne, to istnieje kilka bezstronnych kwestii, które powinny charakteryzować lekarza tej specjalizacji, którego bez wyrzutów sumienia będzie można polecić innym.

5 cech dobrego psychiatry

Niezależnie od tego czy udajemy się na wizytę z psychiatrą w jego prywatnym gabinecie, czy wybieramy leczenie objęte ubezpieczeniem NFZ, możemy wymagać aby specjalista, do którego się udajemy udzielił nam profesjonalnego wsparcia, którego potrzebujemy. Może to zagwarantować odpowiednie wykształcenie medyczne, nabyte doświadczenie w pracy z pacjentami, jak i cechy osobiste każdego lekarza.

Empatyczni psychiatrzy bywają uśmiechnięci

Z reguły lubimy tych medyków, którzy w swojej pracy są empatyczni – rozumieją pacjentów i problemy, z którymi się do nich zwracają. To niezwykle istotna cecha zwłaszcza w specjalizacji psychiatrycznej, gdzie lekarz spotyka się z osobami, którymi często dolegają zaburzenia psychiczne utrudniające kontakt i mogące znacznie utrudnić podjęcie decyzji o wizycie w gabinecie.

Z pewnością bycie empatycznym jest nieco wręcz wpisane w zawód psychiatrów z racji swojej specyfiki, ale to cecha zupełnie niemierzalna, ciężka do określenia i wypunktowania. A gdyby chcieć sporządzić taką listę faktów o dobrym psychiatrze, jakie z nich mogły by się tam znaleźć?

Dobry psychiatra diagnozuje, ale nie ocenia

Zadaniem dobrego psychiatry jest stawianie niezależnej diagnozy, a nie ocena pacjenta pod względem moralnym. Profesjonalista klasyfikuje to czego pacjent doświadcza zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi (w ICD-10) w celu przypisania konkretnej jednostki nozologicznej i prowadzeniu dalszego leczenia. Nie powinien komentować w sposób krytyczny lub aprobujący pacjentów, tego jak postąpili w danych sytuacjach, co jest właściwe, a co nie.

Dobry psychiatra angażuje się w pracę z pacjentem

Trafna diagnostyka oraz skuteczne leczenie wymagają od osób zajmujących się psychiatrią nie małego zaangażowania. Kluczowy jest również obszerny wywiad – psychiatra pyta o objaw, przebieg życia pacjenta oraz jego doświadczenia z przeszłości. Tak aby mieć pełny obraz choroby lub dolegliwości. Pozwala to na lepsze zrozumienie tego, z czym dana osoba się zmaga.

Dobry psychiatra utrzymuje odpowiednie ramy czasowe

Ważą cechą jest punktualność i terminowość. Mieszczenie się w ustalonych wcześniej ramach daje stałość i bezpieczeństwo osobom korzystającym z wizyt w gabinecie psychiatrycznym. Pozwala również na uniknięcie dodatkowych problemów związanych z rozbieżnościami ram czasowych.

Psychiatra sporządzający dokumentację po wywiadzie

Wizyta nie może przeciągać się w nieskończoność, ale nie może być zbyt krótka. Zazwyczaj czas przeznaczony na jednego pacjenta w przypadku spotkań na NFZ to 15 minut, przy prywatnych konsultacjach może być to 30 minut do nawet godziny czasu (zwłaszcza podczas pierwszych wizyt, gdzie sporządzana jest dokumentacja i wywiad). Dzięki mieszczeniu się we wcześniej ustalonym czasie nie przesuwa się harmonogram kolejnych spotkań – pacjenci nie muszą oczekiwać na lekarza, przez co nie tworzą się kolejki.

Dobry psychiatra podchodzi indywidualnie do pacjenta

Odpowiedni specjalista powinien pytać swoich pacjentów o informacje zwrotne związane np. ze stosowaniem farmakoterapii lub innej formy leczenia. Mogą one dotyczyć efektów ubocznych stosowanych leków, możliwych interakcji z innymi medykamentami, tolerancji na nie. Często w porozumieniu z pacjentem zmienia się lek na inny o podobnym działaniu, tak aby farmakoterapia była najlepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Wszak nie wszystkie rozwiązania są dobre dla wszystkich. Dobre leczenie psychiatryczne powinno dziać się z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki każdego pacjenta.

Dobry psychiatra udziela wyczerpujących infomracji

Każdy dobry specjalista informuje w wyczerpujący sposób swoich pacjentów o przebiegu leczenia. Psychiatra powinien nie tylko odpowiedzieć na zadawane mu pytania i wątpliwości, ale i również poinformować pacjentów o ważnych dla nich informacjach. Pacjent powinien zostać poinformowany o tym jak działają leki i czego można się po nich spodziewać, jak zwiększać ich dawki oraz jakie są możliwe interakcje z innymi lekami. Zwiększa to bezpieczeństwo farmakoterapii oraz poprawia komfort samego pacjenta, który gdy rozumie zalecenia, może ich w łatwiejszy i bardziej kontrolowany sposób przestrzegać.

Dodatkowe atuty gabinetów psychiatrycznych

Warto zwracać uwagę na cechy i atrybuty związane z pracą specjalistów i sposobem przyjmowania pacjentów. Można, a nawet powinno się zadać samemu sobie pytanie o to „jaki powinien być dobry psychiatra?” Leczenie związane z problemami i zaburzeniami psychicznymi bardzo często jest długoterminowe. Znaczy to więc, że psychiatra jest kimś kto będzie nam towarzyszyć przez dłuższy czas – przez co tym bardziej powinniśmy zadbać o wybór lekarza, który będzie dobry dla nas samych.

Niezależnie od tego jaki konkretnie jest specjalista, z którego usług korzystamy, wybierając fachowca z dziedziny leczenia psychiatrycznego możemy zwrócić uwagę na dodatkowe czynniki.

Parkowanie i dojazd do gabinetu

Dla wielu z nas istotnym będzie także zlokalizowanie samego gabinetu. Osoby poruszające się komunikacją miejską raczej wolą wybierać gabinety psychiatryczne w centrach miast, do których możliwy jest łatwy dojazd. Znów dla tych poruszających się samochodami, ważnym aspektem może być dostępność okolicznych miejsc parkingowych.

Pacjenci decydują również na podstawie rodzaju oferowanych wizyt. Niektórzy z nich szukają psychiatry przyjmującego prywatnie, inni zaś wybierają specjalistę do którego mogą udać się na NFZ. Oprócz tego może grać rolę także możliwość teleporady lub konsultacji online.

Na podstawie różnych użytecznych informacji, a i także swoich własnych preferencji powinniśmy szukać specjalisty, który będzie odpowiadał naszym wymaganiom. Przyłóżmy do tego więcej uwagi jeśli chodzi o lekarza, z którym chcemy mieć kontakt przez dłuższy czas – unikniemy w ten sposób niedogodności, z którymi przyjdzie nam się zmagać wielokrotnie w przyszłości.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany